Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

O Ερπετολογικός Σύνδεσμος Κύπρου είναι από το 2024 μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ερπετολογικών Συνδέσμων (European Board of Herpetological Societies - EBHS), το οποίο αποτελεί ένα εγχείρημα του  Ευρωπαϊκού Ερπετολογικού Συνδέσμου (Societas Europaea Herpetologica - SEH


Σκοπός του EBHS είναι η προώθηση Ευρωπαϊκών ερπετολογικών συνδέσμων και των δράσεων τους, τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στο ευρύτερο κοινό, καθώς και η μεταξύ τους συνεργασία.


Ελπίζουμε ότι αυτή η συνεργασία θα σηματοδοτήσει την αρχή μιας σειράς ενδιαφέροντων συνεργατικών δράσεων  🐍


Το σύστημα παρακολούθησης θανάτων άγριας πανίδας στο οδικό δίκτυο της Κύπρου (Cyprus Roadkill observation system – CyROS) στοχεύει στην καταγραφή από πολίτες και εθελοντές των σκοτωμένων ζώων της άγριας πανίδας που παρατηρούνται στο οδικό δίκτυο της Κύπρου. 

Τα στοιχεία από τις παρατηρήσεις αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες για την ομάδα ζώου, το συγκεκριμένο είδος αλλά και το ακριβές σημείο (GPS) που έγινε η παρατήρηση, την ημερομηνία και ώρα της καταγραφής, φωτογραφίες καθώς και επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικές με το είδος, τον δρόμο και την κυκλοφοριακή κατάσταση που παρατηρείτε σε αυτόν. 

Σύνοψη των πιο πάνω πληροφοριών είναι ελεύθερα προσβάσιμη στην βάση δεδομένων του CyROS για όλα τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί σε ολόκληρο το νησί. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να συμβάλουν στην κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τους θανάτους άγριων ζώων στο οδικό δίκτυο καθώς και των επιπτώσεων του οδικού δικτύου στην πανίδα γενικότερα. Τα στοιχεία αυτά θα συμβάλουν παράλληλα στην βελτίωση μελλοντικών σχεδιασμών με γνώμονα την διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας.

Ο Άτλαντας Ερπετών και Αμφιβίων της Κύπρου αποτελεί προσπάθεια ολοκληρωμένης συγκέντρωσης και οργάνωσης στοιχείων για την ερπετοπανίδα του νησιού μας.


Ο Άτλαντας φιλοξενεί πέραν των 5.500 σημείων εμφάνισης για τα 23 χερσαία ερπετά και αμφίβια της Κύπρου. Στόχος του εγχειρήματος είναι τα δεδομένα να ενημερώνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα και να είναι διαθέσιμα στο ευρύτερο κοινό σε μορφή την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν (π.χ. για οπτικοποίηση στο Google Earth).

Τα στοιχεία του άτλαντα έχουν συγκεντρωθεί από ένα ευρύ φάσμα πηγών στις οποίες περιλαμβάνονται επιστημονικά και εκλαϊκευμένα συγγράμματα και βιβλία, στοιχεία από προγράμματα καταγραφής ερπετών,

υφιστάμενες βάσεις δεδομένων της Κύπρου, πληροφορίες που παραχωρήθηκαν από εθελοντές και ευαισθητοποιημένους πολίτες καθώς και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.


O Άτλαντας αυτός αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προστασία της κυπριακής βιοποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα. Από τον πολίτη που θέλει να ενημερωθεί για τα είδη ερπετών τα οποία μπορεί να συναντήσει σε μια βόλτα στην εξοχή μέχρι την επιστημονική κοινότητα και τις αρμόδιες αρχές που θα λάβουν καθοριστικές αποφάσεις για τη διαχείριση των ειδών του νησιού. Τα στοιχεία παρουσίας της ερπετοπανίδας της Κύπρου όπως δημοσιεύονται στον Άτλαντα αυτό, καθώς και η Βάση Δεδομένων που τα συνθέτει, αποτελούν μια πολύτιμη ηλεκτρονική συλλογή.


Το κοινό μπορεί να συνδράμει στην προσπάθεια αυτή στέλνοντας πληροφορίες για θέσεις όπου εντόπισε ερπετά, στην επιστημονικής ομάδας η οποία συντηρεί την ιστοσελίδα καθώς και τη βάση δεδομένων. Επικοινωνία με την ομάδα μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλεφώνου ή μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.


Το έργο HerpTrust με τίτλο: «Improving biodiversity’s resilience to climate-and human-induced threats through nursing positive Human-Herpetofauna Interactions», το οποίο συντονίζει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων, αποσκοπεί στο να ενισχύσει τις δράσεις διατήρησης και προστασίας των πιο απειλούμενων ειδών της επρετοπανίδας, σε Μάλτα και Κύπρο, μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 


Το έργο έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από τη Βασική Δράση 2 του Προγράμματος Erasmus+ και θα υλοποιηθεί σε διάστημα ενός έτους (Δεκέμβριος 2023-Δκέμβριος 2024) από το ΑΠΚΥ, τη ΜΚΟ Friends of the Earth Malta και την εταιρία Ecostac Innovations Limited στη Μάλτα.