Νέα/Εκδηλώσεις

Συνάντηση μελών στη Λευκωσία

Στις 15 Δεκεμβρίου του 2022 έγινε συνάντηση μελών στη Λευκωσία, σε χώρο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έλαβε χώρα γνωριμία των νέων μελών, και ακολούθησε ενημέρωση για τον Άτλα των Ερπετών και Αμφιβίων της Κύπρου, καθώς και το πρότζεκτ CyROS. Επίσης συζητήθηκαν οι δράσεις που τα μέλη θα ήθελαν να διοργανωθούν κατά το 2022.

Γνωρίζοντας την ερπετοπανίδα της Κύπρου - Λυκόπουλα Γερίου

Στις 10/12/2022 ο ΕΣΚ επισκέφτηκε την αγέλη λυκοπούλων του 283ου Συστήματος Προσκόπων Γερίου. Στα πλαίσια δράσης ενημέρωσης για την πανίδα της Κύπρου, έγινε από μέλος του Συνδέσμου παρουσίαση των ειδών ερπετοπανίδας που εμφανίζονται στο νησί μας, καθώς και συζήτηση για την πρόληψη και την ορθή αντιμετώπιση δαγκώματος από φίνα. Ακολούθησε επίλυση αποριών των παιδιών, καθώς και αναφορά στον Άτλαντα Ερπετών και Αμφιβίων της Κύπρου.

Δράση Ενημέρωσης στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Στις 25/10/2022 έγινε ενημέρωση των φοιτητών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για τις δράσεις του Ερπετολογικού Συνδέσμου. Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να δουν διατηρημένα δείγματα της Κυπριακής ερπετοπανίδας, να ενημερωθούν για δράσεις επιστήμης πολιτών όπως το CyROS και ο Άτλαντας Ερπετών και Αμφιβίων της Κύπρου καθώς και να συζητήσουν με μέλη του συνδέσμου για την δραστηριότητα του στο νησί.