Επικοινωνία

Διεύθυνση: Herpetological Society, P.O box 61435, 8134, Paphos, Cyprus

Τηλέφωνο: +357 26 967600

Φαξ: +357 26 967007

Email: HerpetSocietyCy@gmail.com

Facebook