Ερπετολογικός

Σύνδεσμος

Κύπρου

Ο Ερπετολογικός Σύνδεσμος Κύπρου (ΕΣΚ) είναι σωματείο το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Κύπρο από το 1990. Το σωματείο είναι εγκεκριμένο από τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων με αριθμό μητρώου 880.

Στόχος του ΕΣΚ είναι η ανάδειξη, μελέτη και προστασία της ερπετοπανίδας της Κύπρου. Στα πλαίσια των εργασιών του σωματίου περιλαμβάνονται παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, εκδρομές στη φύση, μελέτη και έρευνα ερπετών καθώς και άλλες ενέργειες που σχετίζονται με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα ερπετά του νησιού.

Με την ίδρυσή του το 1990 ο ΕΣΚ προέβηκε στη δημιουργία της πρώτης έκθεσης ερπετών και αμφιβίων σε χώρο κοντά στην ιερά μονή Αγίου Νεοφύτου στην Τάλα της Πάφου. Η έκθεση αργότερα μεταφέρθηκε κοντά στα Λουτρά της Αφροδίτης, ενώ για διάστημα 16 χρόνων (1993-2009) η έκθεση λειτουργούσε στο χωριό Σκούλη της Πάφου. Στο διάστημα αυτό πέραν των 350.000 επισκεπτών είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις σαύρες και τα φίδια της Κύπρου και να ενημερωθούν για την μοναδικότητα κάποιων από αυτών, την ωφελιμότητα ορισμένων φιδιών, κυρίως για την καταπολέμηση των αρουραίων, αλλά και την επικινδυνότητα της Κυπριακής φίνας.